شهرانه

admin
+ دنبال کردن
3+
views 260

تاریخچه صندل/چی شد که انسان ها از صندل بعنوان پاپوش استفاده کردن؟

شبکه اینترنتی شهرانه در این قسمت از برنامه تاریخچه اش داستان اختراع

و استفاده انسان ها از صندل را تعریف می کنه.

لینک کوتاه :
ارسال دیدگاه