شهرانه

admin
+ دنبال کردن
4+
views 259

تاریخچه/قسمت اول : تاریخچه دکمه

دکمه ها چطور روی لباسامون راه پیدا کردن؟

شبکه اینترنتی شهرانه در این قسمت از برنامه تاریخچه اش داستان پیدایش دکمه ها را براتون تعریف می کنه.

لینک کوتاه :
ارسال دیدگاه