شهرانه

admin
+ دنبال کردن
1+
views 290

جزیره عشق/شب لاین

انسان ها در طول عمر خود تحت تاثیر احساسات مختلف هستند ولی یک حس

که شاید فقط یکبار بوجود می آید عشق است و در طول زمان است که ارزش آن مشخص می شود.

لینک کوتاه :
ارسال دیدگاه