شهرانه

admin
+ دنبال کردن
3+
views 261

سنگ تراش/شب لاین

کاهی آرزو داریم انچه نیستیم ، باشیم ولی یادمان می رود که بهترین ها ،

خود خوده ماست ، آرزو خوب است تا جایی هایی که دچار نابودی نشود.

 

لینک کوتاه :
ارسال دیدگاه